Reveal Update - Team Member Log In
Español (México)                Français (Canadien)                Polskie            
Z przyjemnością informujemy o aktualizacji aplikacji, która nastąpi w niedzielę 23 lipiec 2017 r.

Nowa metoda dostępu do formularzy Capture w aplikacji Reveal

Członkowie zespołów będą mogli otwierać codzienne raporty Capture w nowy sposób, logując się bezpośrednio do aplikacji Reveal i wybierając w menu nawigacyjnym opcję „Capture”.

Korespondencja e-mail dotycząca formularzy Capture będzie nadal dostarczana każdego dnia do skrzynek członków zespołu w celu zapewnia wygody dostępu bez konieczności logowania.


Logowanie członków zespołu do aplikacji Reveal


Wszyscy użytkownicy, w tym członkowie zespołu, mogą zalogować się do aplikacji Reveal bezpośrednio pod adresem https://www.revealtools.com. Nazwą użytkownika jest adres e-mail zapisany małymi literami. Dodatkowo w lewym górnym rogu codziennego formularza Capture umieściliśmy link „Zaloguj się”, który przekierowuje na stronę logowania do aplikacji Reveal.

Użytkownicy, którzy nie logowali się wcześniej, mogą ustawić hasło dostępu, klikając link „Nie pamiętam hasła” na stronie logowania do aplikacji Reveal.

Hasło musi składać się z co najmniej ośmiu znaków, w tym dużych i małych liter oraz cyfr i znaków niealfanumerycznych (np. $ % & #).

Użytkownicy otrzymają dwa e-maile, z których pierwszy będzie zawierać link umożliwiający zresetowanie hasła, a drugi będzie stanowić potwierdzenie resetu hasła.


Ulepszony dostęp do formularzy Capture niezbędnych w przypadku pracy na wypożyczeniu

Ułatwiliśmy użytkownikom rejestrowanie danych związanych z pracą na wypożyczeniu do innego zespołu.

W formularzu Capture lista rozwijana w polu „Zespół” zawiera wszystkie zespoły dostępne dla aplikacji Capture w danym dniu. Kierownicy zespołów muszą w pierwszej kolejności utworzyć wypożyczenia w aplikacji Reveal, aby stały się widoczne na liście zespołów w aplikacji Capture.

Wybór innego zespołu powoduje odświeżenie formularza Capture i zezwala użytkownikowi na dostęp do niego dla wybranego zespołu w czasie rzeczywistym Do użytkowników nie będą już wysyłane podwójne e-maile dotyczące formularzy Capture zespołu wypożyczającego.


Dodatkowe wersje językowe

Aplikacje Reveal i Capture są teraz dostępne w następujących językach:
  • angielski (Australia)
  • angielski (USA)
  • francuski (Kanada)
  • hiszpański (Meksyk)
  • polski
Preferowaną wersję językową można wybrać na stronie logowania do aplikacji Reveal lub z poziomu formularza Capture.

Liczba wersji językowych zwiększy się już niebawem.


Wrażenia użytkowe z obsługi na urządzeniach mobilnych

Interfejs użytkownika aplikacji Reveal dla urządzeń mobilnych został zoptymalizowany w celu ułatwienia obsługi formularzy Capture.


Aktualizacja standardowego środowiska operacyjnego

Wraz z najnowszą aktualizacją minimalną obsługiwaną wersją przeglądarki Internet Explorer jest IE9.

Przeglądarka IE8 będzie nadal obsługiwać starsze funkcje, jednak nie będzie kompatybilna z funkcjami nowymi ani aktualizowanymi.

Zachęcamy użytkowników starszych wersji przeglądarki Internet Explorer do zaktualizowania posiadanego oprogramowania w celu zapewnienia optymalnych wrażeń użytkowych z obsługi aplikacji Reveal.


 
Mamy nadzieję, że ta aktualizacja okaże się przydatna i zachęcamy do korzystania z nowych funkcji, które zostaną wdrożone już niebawem.


 
We're here to help: support@revealtools.com

Copyright ©  2017, Reveal Group Pty Ltd. All rights reserved.
Web-based Operational Excellence and Business Improvement Application